Maak werk van je uitstraling

Het thema van deze personeels dag was kleur. In de ochtend werd dieper in gegaan op de innerlijke persoonlijke kwaliteiten door Pam Leenders van zininkennis.

Ik mocht het middag programma voor mijn rekening nemen. Centraal stond non-verbaal communiceren door kleding en kleur en je innerlijke eigenchappen doorvertalen naar de buitenkant. Inspirerend, motiverend en met een dosis humor! Het werd een geslaagde middag!